Mobil app utveckling 

We build top-quality Android and iOS apps with dedicated backends that meet market needs and security standards.

01Vårat erbjudande

En av våra kärntjänster är utveckling av mobilapplikationer. Vi bygger högkvalitativa Android- och iOS-appar med dedikerade backends som möter kundernas förväntningar, marknadens behov och säkerhetsstandarder. Genom att verkligen förstå dina affärsmål, levererar våra utvecklare exceptionella digitala produkter som effektivt ökar varumärkesmedvetenheten och förenklar livet för många användare.   Som ett företag som skapar mobila applikationer arbetar Dev and Deliver heltäckande och erbjuder helhetslösningar. Vi utvecklar inbyggda Android-appar med Kotlin och väljer Swift och Objective-C för iOS-applikationer. Vi kan också bygga en plattformsoberoende mobilapp med en kodbas med hjälp av React Native-ramverket.

phone icon

Kravuppfyllelse

Våra ingenjörer anpassar varje mobilapp till de formella specifikationerna och tekniska kraven för den valda plattformen.

center target icon

Fokuserad användarupplevelser

Vi sätter användarna i centrum för en produkt. Därför följer designen av våra applikationer inte bara de senaste UX/UI-trenderna, utan möter också behoven hos även de mest krävande användarna.

gearwheel icon

Backend av operativsystem

Varje modern app kräver en intuitiv infrastruktur ’bakom kulisserna’, den så kallade backend, tack vare vilken det blir möjligt att hantera innehållet och administrera användardata.

earphone icon

Underhåll & support

Dev och Deliver-specialister är alltid redo att tillhandahålla support efter implementering och vidareutveckling baserat på förslag eller problem som rapporterats av dina applikationsanvändare.

02Varför du ska välja oss?

Med Dev and Deliver kan du räkna med rätt partner vid din sida. Beroende på dina önskemål kan våra experter skapa en helt ny app från grunden eller göra nödvändiga justeringar av det befintliga projektet.   Att vara uppmärksam på de minsta detaljerna ligger dessutom i vårt företags DNA. Det är därför vi noggrant övervakar varje steg i vår mobilapputvecklingsprocess för att släppa en förstklassig produkt som kan laddas ner av tusentals slutanvändare på Google Play eller App Store-marknaderna. Men medan vi arbetar med applikationen fokuserar våra team inte bara på dess funktionalitet, utan också på dess design. Vi tror att det är viktigt att göra ett bra första intryck när en potentiell användare öppnar din mobilapp.

mobile app workspace

Vad gör vårat företag unikt?

Utmärkande för vårt företag är den höga kvaliteten på våra projekt från små till stora. För att ge den framtida mobilappens kvalitet och säkerhet, utför vi manuella och automatiserade tester på enheter som applikationen utvecklas för. Tack vare det kan vi erhålla optimala resultat, vilket ger oss förtroende för att oavsett vilken enhet som används (smartwatch, Android-smarttelefon, iPhone eller surfplatta), fungerar vår applikation smidigt och effektivt, vilket säkerställer en utmärkt mobil användarupplevelse.

Utmärkande för vårt företag är den höga kvaliteten på våra projekt från små till stora. För att ge den framtida mobilappens kvalitet och säkerhet, utför vi manuella och automatiserade tester på enheter som applikationen utvecklas för. Tack vare det kan vi erhålla optimala resultat, vilket ger oss förtroende för att oavsett vilken enhet som används (smartwatch, Android-smarttelefon, iPhone eller surfplatta), fungerar vår applikation smidigt och effektivt, vilket säkerställer en utmärkt mobil användarupplevelse.

Hur är våra mobil appar skapade?

Vi behandlar varje projekt individuellt, men vi arbetar alltid enligt vår speciella design- och utvecklingsalgoritm. På Dev and Deliver använder vi Agile utvecklingsmetodik för att systematisera vårt arbete, minska de övergripande riskerna och producera bästa resultat för våra kunder. Processen för att skapa mobilappar kan vara komplex, varför metodisk precision oftast krävs. Vi delar upp varje projekt i flera steg.

Vi behandlar varje projekt individuellt, men vi arbetar alltid enligt vår speciella design- och utvecklingsalgoritm. På Dev and Deliver använder vi Agile utvecklingsmetodik för att systematisera vårt arbete, minska de övergripande riskerna och producera bästa resultat för våra kunder. Processen för att skapa mobilappar kan vara komplex, varför metodisk precision oftast krävs. Vi delar upp varje projekt i flera steg.

Vill du ta ditt företag till nästa nivå?

website contact

03Process

Requirements analysis

technical specifications / creative workshop / time & cost estimation / action plan & documentation

UX prototyping

information architecture / user journey map / wireframing / interactive prototyping / usability testing

UI design & style guide

visual research / final design / mockups / style guide & production files preparation

Development & testing

native & cross-platform development / backend / manual testing / test automation / iterations

Launch & deployment

final build / app store submission & approval / backend deployment

Requirements analysis

UX prototyping

UI design & style guide

Development & testing

Launch & deployment

Innan vi börjar vill vi identifiera dina behov och idéer. Dev och Deliver-experter avgör vilka tekniska och visuella lösningar som bäst uppfyller dina krav och genererar alla möjliga alternativ. Vi kan kalla en sådan analys för en kreativ workshop. Tack vare det kommer vi att kunna bekanta oss med ditt varumärke och de tjänster det tillhandahåller.   Tillsammans med kunden definierar vi funktionaliteten för vår mobilapplikation. Utifrån den information som lämnas utarbetar vi ett förslag till dig som innehåller en initial kostnadsuppskattning och en handlingsplan. Sedan bestämmer vi teammedlemmarna och utser en projektledare som kommer att ansvara för mjukvaruutvecklingen från början till slut.

04Teknologier

React Native

Kotlin

Swift

Objective-C

05Senaste projektet

Starta ditt dröm projekt!

Want to light up your ideas with us?

Józefitów 8, 30-039 Krakow, Polen

hidevanddeliver.com

(+48) 789 188 353

NIP: 9452214307

REGON: 368739409