Quality Assurance 

Delivering defect-free seamless solutions after thorough and elaborate QA.

01Vårat erbjudande

Kvalitetssäkring (QA) är den process under vilken vi utvärderar om en mjukvarulösning (applikation, designsystem, etc.) uppnår sina affärsmål. Med andra ord, vi kontrollerar om en produkt uppfyller de initiala förväntningarna.

QA är inte bara ytterligare ett steg i produktutvecklingens livscykel utan en nyckel till att skapa blomstrande mjukvara. QA-processen hjälper till att bedöma en produkts styrkor och förbättra eventuella svaga sidor i tid. Vårt mjukvaruföretag i Polen består av passionerade proffs som tar sig tid att dubbelkolla varje liten sak om en nyskapad lösning och tillhandahåller snabba lösningar om det behövs.

arrow icon

Minskade kostnader

Efter QA-processen levereras produkten felfri och kräver inga ändringar eller justeringar. Således kommer inga fler extra kostnader att läggas på att fixa buggar eller misstag efter release.

icon

Skräddarsydd efter kundens behov

QA-processen, i dess kärna, är jämförelsen av en slutlig lösning med det initiala projektet. QA är det sista steget, där vi ändrar alla nödvändiga detaljer i produkten så att den matchar kundernas förväntningar.

time icon

Tidseffektivitet

Den optimerade QA-processen gör det möjligt att identifiera eventuella luckor i programvaran på alla nivåer (design, funktionalitet, användbarhet, etc.) och täppa till dem på kortast möjliga tid. Det behövs alltså ingen mer tid för ytterligare testning eller åtgärdande av buggar inom den närmaste framtiden efter att produkten redan har lanserats.

box logo

Icke-tekniskt perspektiv

QA ger både djupa insikter och ett bredare perspektiv på mjukvarulösningen. Hela teamet av experter inom olika områden (marknadsföring, design, utvecklare etc.) analyserar produkten och delar sina synpunkter och åsikter om vad som bör förbättras.

02Varför du ska välja oss?

Dev and Deliver har stor erfarenhet av att arbeta med olika mjukvarulösningar som börjar med e-learning-plattformar och slutar med PWA för att boka hårklippningar. För varje produkt QA väljer våra proffs ut och använder rätt verktyg för manuella och automatiserade tester.   Vår QA, precis som alla andra processer inom produktutveckling, är baserad på noggrann uppmärksamhet på detaljer och ett unikt förhållningssätt till varje kund. Högt engagemang och dedikation hos våra utvecklare bidrar i hög grad till att tillfredsställa alla kunders och användares krav, samt att introducera exceptionellt användbara och suveräna produkter. Oavsett vilken typ av programvara vi arbetar med - en kvalitetssäkringsprocess är ett avgörande steg för att kontrollera våra resultat och eliminera eventuella problem.

developer in work

Vilka testtjänster erbjuder vi?

Som mjukvaruhus fokuserar vi mycket på kodgranskning & API QA för att se hur backend presterar. Men vi är väl medvetna om att en framgångsrik mjukvaruprodukt inte bara handlar om backend eller ens frontend. Det är därför vi också utför UX/UI-revisioner och tester över webbläsare. Alla dessa komponenter är sammanbundna och är lika viktiga. En sådan metod ger en bred bild av vår lösning och olika perspektiv på hur vi ska uppnå våra mål.

Som mjukvaruhus fokuserar vi mycket på kodgranskning & API QA för att se hur backend presterar. Men vi är väl medvetna om att en framgångsrik mjukvaruprodukt inte bara handlar om backend eller ens frontend. Det är därför vi också utför UX/UI-revisioner och tester över webbläsare. Alla dessa komponenter är sammanbundna och är lika viktiga. En sådan metod ger en bred bild av vår lösning och olika perspektiv på hur vi ska uppnå våra mål.

När och varför ska du välja QA?

QA-processen är viktig inte bara för mjukvarulösningar utan för alla andra typer av produkter och tjänster. När det gäller IT-produkter syftar QA till att söka och förhindra eventuella defekter som kan uppstå i framtiden. QA sparar tid och pengar genom att minska chanserna att programvaran måste fixas efter lansering. Slutligen är QA ett kostnads- och tidseffektivt sätt att presentera den bästa möjliga lösningen för dina användare.

QA-processen är viktig inte bara för mjukvarulösningar utan för alla andra typer av produkter och tjänster. När det gäller IT-produkter syftar QA till att söka och förhindra eventuella defekter som kan uppstå i framtiden. QA sparar tid och pengar genom att minska chanserna att programvaran måste fixas efter lansering. Slutligen är QA ett kostnads- och tidseffektivt sätt att presentera den bästa möjliga lösningen för dina användare.

Vill du ta ditt företag till nästa nivå?

Kontakta oss idag
website contact

03Process

UI/UX Audit

usability testing / user interactions / accessibility requirements / Style Guide inconsistencies

Unit Testing

prepping & reviewing the unit in question / making test cases & scripts / code testing

Regression Testing

re-running tests / performance check after changes / functionality comparison

Pre-release

running functional tests / user flow analysis / stress testing

Post-release

post-release verification / report verification results / post-release monitoring

UI/UX audit

Unit testing

Regression testing

Pre-release

Post-release

Ibland även kallad UX-granskning, UI/UX-revision är en process som identifierar användarens smärtpunkter, tillgänglighetsproblem och gränssnittsinkonsekvenser.   Här testar vi också hur användare interagerar med programvaran genom att fokusera på deras upplevelse och gränssnitt med hjälp av klickbara prototyper. Detta steg visar hur användbar och användarvänlig vår produkt är.   Vi utför recensioner på varje steg i produktutvecklingen. Men om du har en befintlig produkt kommer vi att utföra en revision innan vi också går in i nästa utvecklingsstadier.

04Teknologier

Selenium

PyCharm

Postman

Altair

Browserstack

Loom

05Related work

Starta ditt dröm projekt!

Want to light up your ideas with us?

Józefitów 8, 30-039 Krakow, Polen

hidevanddeliver.com

(+48) 789 188 353

NIP: 9452214307

REGON: 368739409